PRACE DOTYCHCZAS WYSTAWIONE

 

Zdjęcia wystawione wraz z KF Formaty, GF Światłoczuli w Piwnicy 21, Cafe SOHO i Hipokryzji

 

rok 2006

rok 2007